Werkwijze

De hulpverleners van Punt Autisme gaan steeds samen met onze cliënten en hun systeem aan de slag. Adviezen volgen pas vanuit een waardevolle samenwerking en wederzijds vertrouwen, tenzij de aan ons gestelde hulpvraag meteen om een advies vraagt.

 

Onze cliënten worden vanaf de eerste kennismaking aan een vaste hulpverlener gekoppeld. Deze hulpverlener blijft gedurende het hele hulpverleningstraject het aanspreekpunt en wordt niet vervangen (langdurige ziekte of  ‘geen klik’ uitgezonderd). Contact maken en vertrouwd raken met een nieuwe hulpverlener is immers al voor één keer moeilijk genoeg.

 

Van de hulpverleners van Punt Autisme wordt verwacht dat zij enkel cliëntgericht en vanuit cliëntperspectief werken en dus een maatwerk traject met onze cliënten uitzetten.
De zorg-methodieken die onze hulpverleners hierbij ondersteunen zijn:
‘Methode Heijkoop’, ‘Gentle Teaching’, ‘Het Pad naar Veiligheid’, ‘de affectief bewuste benadering’, ‘competentiegericht werken’ en ‘de systeemgerichte benadering’.
Praktische, ondersteunende werkvormen worden samen met onze cliënten ontwikkeld en vormgegeven.

 

Punt Autisme staat garant voor professioneel betrokken hulpverleners die onze visie kunnen uitdragen in hun dagelijks werk en ook buiten kantooruren bereikbaar zijn.