Visie

Ieder mens is uniek; zonder, maar juist ook mèt een handicap.
Punt Autisme streeft ernaar deze uniciteit bij onze cliënten te waarborgen.

 

Ieder mens heeft recht op een eigen gebruiksaanwijzing.
Probleemgedrag hoort bij zo’n gebruiksaanwijzing en geeft niet per sé onmogelijkheden aan. Punt Autisme streeft ernaar te blijven kijken naar de mens achter de gebruiksaanwijzing en naar zijn/haar omringende systeem.

 

Ieder mens heeft recht op een onvoorwaardelijk veilige en vertrouwde woon-, werk- en leeromgeving.
Een veilige en vertrouwde omgeving wordt volgens Punt Autisme gekenmerkt door:

  • Duidelijkheid (in grens en kader);
  • Eenduidige en heldere communicatie (met of zonder ondersteunende middelen);
  • Voorspelbaarheid (waar mogelijk);
  • Spontaniteit en creativiteit.

Onvoorwaardelijk betekent voor Punt Autisme:

  • Zonder voorwaarden;
  • Continu betrokken;
  • In elke situatie.

Ieder mens heeft behoefte aan ‘contact’.
Mens onder de mensen zijn en hierin positief bekrachtigd worden, ziet Punt Autisme naast eten en drinken als de belangrijkste basisbehoefte. Punt Autisme streeft naar dit ‘contact’ met al onze cliënten. Vanuit een gelijkwaardige, respectvolle dialoog en wederzijds vertrouwen samen de onmogelijkheden te laten voor wat ze zijn en alle mogelijkheden optimaal te benutten en ontwikkelen.